.

Makedonski son Lyrics

Ова не сум Јас
Ало ало ало ало
Се родив во макета!!
Престанав да мислам.
Ало ало ало ало
Играм туѓа игра.
Јас сум кукла, и други
... други ме движат.
Дај ми смисла.
И правец - каде да стигнам?
Јас сум кукла, и
Чекам да ме купат.
Го изгубив патот до дома.
Имам источно срце!
Дајте ми западна крв!
Јас сум кукла...
Море од информации
НЕ знам да пливам.
Добиваш информации
НЕ и знаење.
Јас сум кукла,
Пред „Железна завеса„
која НЕ е докрај спуштена.
Report lyrics