.

A Day Before I Disappear Lyrics

И јас ќе чекам да ме снема пак од мапата
И без адреса нема никој да ми пишува

Колку ќе издржам сам со себе незнам
Колку се познавам, се плашам ако погледнам
Излез-Влез, враќам почеток
Контрола имам јас само меѓу вас
Бев комунист, малку шовинист
Можда пацифист, битно неврзан

Излез-Влез, враќам почеток
Контрола имам јас само меѓу вас
Report lyrics