.

Are You Enjoying Being in Your Own Accompaniment? Lyrics

Да можеш да се клонираш
Ќе уживаш ли во своја придружба?
Што ако уживаш барем една минута
Во профилот кој го мразиш или презираш?
Да можеш да се клонираш
Ќе уживаш ли во своја придружба?
Би ризикувал ли ако овој пат
Не се дава претстава за јавноста?

Да можеш да се клонираш
Ќе продолжиш ли кај што застана?
Или ќе пробуваш други звуци, луѓе, места
Различни од овие на кој си се заколнал?

Имаш ли идеја како да и
Аплаудираш на копијата?
Имаш ли идеја како да и
Аплаудираш на копијата?
Да можеш да се клонираш
Ќе уживаш ли во своја придружба?
Би ја препознал или уште еднаш
Би ја рециклирал глупоста?

Да можеш да се клонираш
Ќе продолжиш ли кај што застана?
Или ќе пробуваш други звуци, луѓе, места
Различни од овие на кој си се заколнал?
Имаш ли идеја како да и
Аплаудираш на копијата?
Имаш ли идеја како да и
Аплаудираш на копијата?

Имаш ли идеја како да и
Аплаудираш на копијата?
Ако се зависи од тебе
Ќе нема оправдувања

Да можеш да се клонираш
Ќе уживаш ли во своја придружба?
Да можеш да се клонираш
Ќе продолжиш ли кај што застана?
Report lyrics