.

Yuppie Dream Lyrics

Нема никогаш да учам
Да освојувам некоја
Трамп династија
Јапи клон не е фон на мојот сон
Нема никогаш да прифатам
Дека врвот на цивилизацијата
Е глупа јапи креација
Јапи клон не е фон на мојот сон
Report lyrics
Happiness Machines (2009)
Уби ме! Уживаш ли во своја придружба Безбедно лево Ден пред да исчезнам Сѐ ќе се распадне Не сакам да знам Анонимен непријател Хомо или сапиенс Yuppie Dream Без превод