.

Bar kultura Lyrics

Нaшиот свет е
Моќен за викенд! Само за викенд!
А после - сѐ магично исчезнува!
Силни се...Викенд!
Сѐ знаат...викенд .
А, после ... жарот го снемува.
...и животот без нас продолжува!
Далеку од нас
постојат ВИСТИНСКИ луѓе...
какви што НИЕ сонувавме да бидеме.
Толку убаво зборувавме, Еј зборувавме!
Додека си оди ...овој раскрварен град.
Утрата ги изедоа сите борби ... што во мракот ги победивме.
Викендите станаа години ... а ние НИШТО не променивме.
собери храброст...остани ИСТИОТ...утро по викенд!
Живеат во сенката на славните предци
Научија само да ги наследуваат.
Сѐ додека крварат
Старите пари под вас.
Ние ke бидеме во предградијата...
А таму...Утро по викенд!
... борбата продолжува
Report lyrics