.

No Translation Lyrics

Кажи дали некогаш си помислил
Да слушнеш глас што не е буква
И значи живот, а не апетит
Кажи дали некогаш си помислил
Да ги погледнеш во очи
Кога ги колат за твое уживање
Кажи дали некогаш си помислил
Да слушнеш глас што не е буква
И значи живот, а не апетит
Report lyrics