.

Everything Will Fall Apart Lyrics

Се ќе се распадне само да кажам да
Се ќе се помрдне само да одлучам

Кога ќе одлучам да не гласам за крај
И кога ќе одлучам да не плаќам за „хај'
И кога се плашам
гледам црно-бело и заспивам
И кога ќе одлучам да не одлучувам
Сеедно, ме има, се распаѓам
Report lyrics