.

Pag-Agos Lyrics

At sa aking pagkubli
hampas ng araw pagdamdam ng gabi
tulog ang iyong mga kamay
di nako makapag antay
isang umaga muling aahon
at sisikat sa mga panahon
na tayong pang dalawa
masayang pagsasama
buong araw ng pag-agos
kailan ang huling unos
di alam kung tatakbo
kusang lalayo sayo

isang umaga muli ng pag-iisa
walang mayakap at makasama
pusong pilit na sinugatan
landas kong karaniwan
Report lyrics
Fragmented (2006)
Layag Maybe Lazy Daisy We Give in Sometimes Oo Fragmented June Sleeptalk Pag-Agos Broken Mirrors and Screaming Turtles Malikmata The World Is Our Playground and We Will Always Be Home Oo (Fragmented version) Hiwaga Lazy Daisy (Ascolto version)