.

Hiwaga Lyrics

Bawat taon ay lilipas
nagbabalik tanaw
sa mga sinala
walang saysay
kung magdudusa pa
ang panahong ito
sana'y hiwaga

'sing lamig nanaman ng pasko...
liwanag
sa kalawakan
isang hangarin
di na malaman
lahat ay sakop
sa iyong lumbay
kaya wag hayaang
biglang mawalay
'sing lamig nanaman
'sing lamig nanaman
ng pasko...
Report lyrics
Fragmented (2006)
Layag Maybe Lazy Daisy We Give in Sometimes Oo Fragmented June Sleeptalk Pag-Agos Broken Mirrors and Screaming Turtles Malikmata The World Is Our Playground and We Will Always Be Home Oo (Fragmented version) Hiwaga Lazy Daisy (Ascolto version)