.

Vardøger Lyrics

Ånd som svever foran fot,
varsler tid og lover bot.
Varsler alltid at du kommer,
du i spor av gangen sommer.
Ånden vet hvor du vil gå,
lar en dørhammer få slå.
på en massiv dør som flises,
risser inn at du vil vises.
Report lyrics