.

Den store allianse Lyrics

Jeg leser om den i tidløs lyrikk
i sotsvarte ord i en bok
som salmer i natten, som dyster musikk
tanker som dikter betok
Jeg finner et ord om bunnløs sorg
et ord om vånde og ve
oder om slått en månelys borg
sanger om knugende fred
Viser om skog, om vemod og savn
viser om mismod og plager
sanger om håp i gudenes navn
om mørke og gråsvarte dager

Den store allianse er skremselen,
tiden, døden og glemselen.
Report lyrics