.

Mørke gravers kammer Lyrics

Fiolin i stille jammer,
fra mørke gravers kammer.
Vekker forstyrrede lik,
fiolin i hylende skrik.
Dødsdans på sot og sten,
oppvåknet en etter en.
Kvinende strengelek
vekker det minste krek.
Fiolin i klagende toner,
hvislende grå demoner.
Åndedans på tørket løv
Etterlater melet støv.
Report lyrics