.

Oskorei Lyrics

Verdig slag i iskledd luft
over stille gard og tuft.
Dødninger i vinget ritt,
vettesvevet, øvet, fritt.
Oskorei i kalde himler,
de fordømtes sorte vrimler.
Røver mennesker fra jorden,
idelig til ondskap svoren.
Forkynner angst til etterblivne,
redsel, ufred, stendig pine
Report lyrics