.

Med nebb og klør Lyrics

Sterke vinger, våkent blikk,
stolte tak, hodenikk.
Flyter over mørke enger.
Byttet flykter ikke lenger.
Ligger angstfylt flatt mot jorda
på sin båre, lyng og flora.
På en blodrød, høstkledd bakke.
Glans i ørnens bøyde nakke.
Klør i kjøtt og nebb i blod.
Myke dyr i ørneklo.

Over barskog, over åker,
over fjell og tette tåker.
Stille flukt i ørnedrakt,
uredd styrke, dreven makt.
Report lyrics