.

Svart helligdom Lyrics

Jeg kaller mine sotter, mine gjester
Bøy kne for meg og vit at jeg er mester
Vit at jeg er herre og profet
Jeg gir deg livet i en evighet
Du underkaster deg og blikket viker
Du suger til deg alt hva jeg prediker
Jeg er den helligdom som du vil dyrke
Du korser deg i avmakt for min styrke
Svart helligdom
Forkynt i ukuelig klokskap
Svart helligdom
Tjent i hengiven tro.
Report lyrics