.

At Li Layla Lyrics

לחן: בועז שרעבי ויואל גוב ארי

רק אותך אוהב הלילה
דימדומים ומנגינה
והמתנה שלי הלילה
בלי אותן האכזבות.
רק אותך רוצה הלילה
אין לי כלום, גם לא מילים
ואני חולם חושב עלייך
את כמו מליון שירים.

כה זרה את לי ולמה
הלכת עם מישהו אחר
לפעמים אני חושב
איך לאהוב אותך הלילה
מה לי לילה
מה לי יום
מה לילה.
רק איתך אפרוט הלילה
עם מיתר ונשמה
רק אותך אוהב הלילה
עם הצלילים והדממה.

כה יפה את לי ולמה
הלכת לי לעולם אחר
לפעמים אני חושב
מה לעשות לבד
כל לילה
מה לי לילה
מה לי יום
מה לי לילה.
רק אותך אוהב הלילה
דמדומים ומחשבות
והמנגינה שלי הלילה
בלי אותן האכזבות.

כה רכה את לי ולמה
הפכת למשהו אחר
לפעמים אני חושב
איך לאהוב אותך כל לילה
את לי לילה
את לי יום
את לי לילה.
Report lyrics