.

Selvmordssalme Lyrics

Gi deg hen til døden , ta ditt liv.
Forbann Guds apati, ta ditt liv.
Søk trøst i ynkelighet, ta ditt liv.
Når lysten ebber ut, ta ditt liv.
Når dommedagsklokker slår. Atter gang på gang,
Og selvmordssalmer synges i sin dystre klang.
Da er Dødens ankomst, ventet her.
Klamre deg til livet eller bistå ved hans nærbær.

Vag til sinns, ta ditt liv.
Veik til beins, ta ditt liv.
Ung som eldet, ta ditt liv.
Alltid er der rom for flere.

Når dommedagsklokker slår. Atter gang på gang,
Og selvmordssalmer synges i sin dystre klang.
Da er Dødens ankomst, ventet her.
Klamre deg til livet eller bistå ved hans nærbær.

I sorgens tyngste stund.
Når alt er deg imot.
Når sykdom rammer hardt.
Når smerten blir for stor.
Ta ditt liv. Ta ditt liv. Ta ditt liv.

Gi deg hen til døden.
Forbann Guds apati.
Søk trøst i ynkelighet.
Når lysten ebber ut.

Vag til sinns, veik til beins
Ung som eldet, Faen vil ha flere.
I sorgens tyngste stund, ta ditt liv.
Når alt er deg imot, ta ditt liv.
Når sykdom rammer hardt, ta ditt liv.
Når smerten blir for stor, ta ditt liv.

Når dommedagsklokker slår. Atter gang på gang,
Og selvmordssalmer synges i sin dystre klang.
Da er Dødens ankomst, ventet her.
Klamre deg til livet eller bistå ved hans nærbær.

Oppfordre til selvmord og oppfordre til drap.
La selvmordssalmens suggesjon bli menneskenes tap.

Vi sår hat i hellig jord og gror ukristelig ondskap.
Som satans smeder smir vi i helvetes inferno.

- I helvetes inferno.
Report lyrics