.

Dødsmarsj til Helvete Lyrics

Gjennom malstrømmer av katastrofer
Gjennom ondskapens regioner
Marsjerer vi
I en dødsmarsj mot helvete
Som djevelens legioner
Du som råder over kull og svobel
Du som er svøpt i lava
Gi ei dit samtykk til liv
For død er skapt for død å bli

Gjennom malstrømmer av katastrofer
Gjennom ondskapens regioner
Marsjerer vi
I en dødsmarsj mot helvete
Som djevelens legioner
Du som råder over kull og svobel
Du som er svøpt i lava
Gi ei dit samtykk til liv
For død er skapt for død å bli

Når krigssyntboler kranser himmelen
Når bekker slår som fosser
Når forbannet blod renner oppover
Da skal du og dine barn som trosser
Satans tegn

Selg din sjel, til Satan
Selg din sjel, til Satan
Selg din sjel, til Satan
Selg din sjel, til Satan
Report lyrics