.

Antireligiøs Lyrics

Ormeblod strømmer i mine årer
Medusa er gudinnen jed bedårer
Fra urmennscket stammer min tro og glød
b******ske tanker. Blod, s**** og død
Antireligiøs

I en dyv dal med dunkle fjell
Skal jeg en dag drepe meg selv
Ode er det der jeg evig sover
Mens tiden meg spiser og dekker over

Antireligiøs

Lykantropiske gener har formet mitt sin
Nattens magi har gjort min kjærlighet til mørket blind
Umenneskelige verdier har revet i min sjel
Venstre sidens sti har gjort meg hel
Riv deg løs fra drømmen, svake menneske
Tre ut av din falskhet og innse at...
Menneskeheten er vår gud
Menneskeheten bestemmer vår skjebne
Menneskeheten er allmektig
Gud er ond!
Antireligiøs --- sønn av mørket
Antireligiøs --- bespotter av Jesus
Antireligiøs --- ukristelig oppkast
Antireligiøs --- hatet av verden

Antireligiøs --- sønn av mørket
Antireligiøs --- bespotter av Jesus
Antireligiøs --- ukristelig oppkast
Antireligiøs--- hatet av verden
Report lyrics