.

Norne Lyrics

Du er født, har fått din skjebne
utlevert ved livets dåp
Nornene kan ingen hevne
Du er med, men uten håp
Med øynene tårevått, ubevisst rettet
mot skjebnegudinnens blikk
Den er bestemt, vil aldri bli slettet
den skjebnen spedbarnet fikk
Du lever et manus, forutbestemt
Alt mellom linjene, dekket og gjemt
lev det og se
vær det du ble.
Report lyrics