.

Straff Lyrics

Galgerep i vindløs skumring
venter i ro for synderens nakke
Bøddler i tale og vettløs humring
Rettersted på galgebakke
Stille
før det siste rykk
før det siste
hese sukk
Vakker kveld i knugen stillhet
Grå og høstlig tom og raus
Blaff av galskap angst og villhet
Så er timen atter taus

Stille
før det siste rykk
før det siste
hese sukk
Report lyrics