.

Pop Machine Lyrics

Ihulog ang barya
hilahin ang batuta
Sa popmachine
Hukayin ang bulsa
laglagan ang pera
Sa popmachine
Jackpot hit lahat ang bigat
dobol plat
Popmachine
Halina't sumamba
lahat ay may pag-asa
Sa popmachine
Gaya puto maya
siguradong bebenta
Sa popmachine
Jackpot hit lahat
ang digat dobol plat
Popmachine
Kailan ba ako magkakapera
Kailan ba ako makikilala
Report lyrics