.

Kilala Lyrics

Di na tayo nag-uusap
Kahit pag asul ang buwan minsan
Umawit ang mga kulisap
Nagsasaya pagtigil ng ulan.
Lumiliit na ang mundo
Tila lumalayo ako.
Parang di na tayo
Magkakilala.
Sumayad-sayad sa isipan
Mga sinabi ng iyong pinsan
Paano papasok s apintuan
Kung hindi naman puwedeng
buksan.
Lumiliit na ang mundo
Tila lumalayo ako.
Parang di na tayo
Magkakilala.
Report lyrics