.

No Royalty Album Filler No. 9 Lyrics

Oi! I'm Punk Zappa!
And my hobbies are lis'ning to da radio,
reading da songhits and eating da b***** fishballs!
A-ha! Bibili ako ng tapes ng Nirvana,
Pearl Jam, Sepultura, Alice In Chains,
Soundgarden, Rage Against The Machine, Panteyra,
Tsaka yung da Red Hot Chili Peppers Band!
Tsaka lahat ng klase ng grunge,
Tsaka lahat ng death metal, OK?

Tapos, i-mememorize ko yung lyrics,
kahit chorus lang, OK?
Tapos, magpapakalbo? Magpapa-mohawk? Magpa-longhair kaya ako?

Tapos, magpapa-tattoo ako,
Dapat yung nakakatakot!
Ah, Dragon, pare!
Tapos, yung Dragon, nakatusok sa stick!
Tapos, yung stick,
nakatusok sa ulo ni Charles Manson, Jr.!
Cool yun, di ba?!
Tapos, dapat meron akong boots,
O kaya lumang Konbers para sa slam dancing!
Tapos, oi! Bibili ako ng Nirvana T-shirt,
hindi yung yellow, huh!!?-yung RED!!!
Tapos, magpapahikaw ako;
Tapos, di puwede na akong makitribu sa mga kamukha ko! Oi!
Tapos, di puwede na kaming tumambay sa Klab Dredd!
Sa labas lang, ha!

Tapos, pag Linggo, pupunta kaming lahat sa Megamol;
Tapos, aabangan namin yang mga hifhaf na yan!
Tapos, pag-uumpugin ko yang mga kininginging breakdancer at mga "yo!" na yan!
Tapos, bubugbugin namin sila!
Tapos, kukunin namin yung mga Diems nila!!
OK ba yun?! Oi! Amen!!?? "Amen!"

Gusto nyo??? "Amen!!!!!!" T'yak yun!!!!!!!!!!!!! "Amen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Report lyrics
Circus (1994)
Bato Sembreak Alapaap Hey, Jay Minsan Punk Zappa Insomnya With a Smile Alkohol Wishing Wells Kailan No Royalty Album Filler No. 9 Magasin b***erscotch Sa Wakas Prof. Banlaoi's Transcendental Medication After Every Six Months or Punk Zappa Three Wating Kailan Lounge