.

Sarvõpuhuja Lyrics

Lätsi päävä pähnämõtsa, lätsi
ma kuu kuusõmõtsa
Ai-lii-ljubatalolii, lätsi ma
kuu kuusõmõtsa
Löüse piiri pihlapuida,
löüse saarõ sarapuid
Sarapuust tei sarvõkõsõ,
lodjapuust tei luitokõsõ
Lätsi-ks sis tuu mäe pääe,
keere tuu kingo pääle
Koh õks uja' ollut joosi
kingo' keedi humalita
Puhe'ks pille pihlapuist.
lod'apuust lei lutokõist
Karksi-ks herrä' kaemahe
imändä imehtämmä
Report lyrics