.

Kits läts orgo Lyrics

Kits läts orgo, kits läts orgo,
kits läts orgo, orgo orasillõ
Võti-ks kitsõi sarvist kinni
Võti kitsõl, võti kitsõl, võti
kitsõl ma küll sarvist kinni
Leie-ks kitsõ vasta kivvi
Veri-ks tuli vällä vipsahtigi
Nahk tull säläst napsahtigi
Mullõ-ks jäivä kitsõ keräsarvõ'
Sarvist teie ma küll saanikõsõ
Sarvi otsast teie vehmrekõsõ
Liha-ks sai liina lastõlõgi
Nahk sai Narva naistõlõgi
Lätsi Narva naista võtma
Narvast võti noorõ naase
Päivä illos pääle kaia
Üüse hüä hõlma võtta
Report lyrics