.

Kergotamine Lyrics

Näiokõsõ noorõkõsõ
,,Kes kes kergolõ
kes kergo jalalõ
Kergo jalg katski
latsõl pää lahki''
Noorõkõsõ ti nõrgakõsõ
Korakõ kokko kolmõ' tingä'
Visakõ vällä viie tingä'
Tulgõ kergot parandama
Kergo jalga jatkama
Näiokõsõ ti noorõkõsõ
Tullit üles hummogulla
Varra inne valgõta
Aie ti sälgä hüä' hammõ'
Panni' ti ette siidipõllõ
Känge ala aujala
Lätsi'ti ussõ uulitsallõ
Vällä tsõõrilõ morolõ
Pal'lo oll poissa külä seeh
Saapasääri sirgeida
Leie nä tsõõri morolõ
Leie näil kurni uulitsallõ
Leie näil põrmo põllõ pääle
Udsu uvvõ kängä pääle
Report lyrics