.

Růže a kříž Lyrics

Ten čas, co zůstal v křížů alejích
Večer matně bloudí krajem, úzkost navodí
Kulty dávných řádů, seance pochodní
Rosenkreuziánů, rytířů staletých
[Ref]
Kdo zná růže a kříž
Kdo zná růže a kříž

Země spálená je deštěm výprav křížových
Dva jezdci v jednom sedle o koně se dělí
Růže u cesty vadnou, k obloze stoupá dým
Na spáleništi dějin zůstal vyvrácený kříž
[Ref]

Tajemství alchymie do veršů ukryté
Magické kruhy řádu, vše dávno zapomenuté
Rytíři v bílém rouchu, ve znaku růže a kříž
Obřady v temnotě chrámů a věží kamenných
[Ref]
Report lyrics