.

Fatherland Lyrics

Po starých kopcích zas chladný vítr vál
zrodil novou epopej a píseň katedrál
na vlnách fantazie hlasy znějí v moll
a slova chorálů tě nesou na vrchol.
Povadlé růže a kříže podél cest
a bledý oblak kouře z vypálených měst
exuče domine pravil Torkemáda
a jeho kočár smrti zase jede tmou.
Poslední polibek anděl smrti dal
a zástup hlupáků oddaně děkoval
ti kteří přežili šli hledat novou zem
bájnou zemi spasených - temný Fatherland.
Na hvězdném zodiaku zjevil hadonoš
světy které spatřil Hieronymus Bosh
hrdlo se svírá je tak těžké věřit tomu
že světy vládnou stvůry Nekromonikonů.
R: Hej hej dominia Fatherland (8x)

To země Fatherland je země otců v nás
utajená cesta bílé místo na mapách
gotické hrady střeží temné údolí
hymna dětí lesa tam do daleka zní.
Ve starých legendách se cesta ukrývá
Metropolis Visborgn Lykantropia
tak zapal pochodeň a na cestu se dej
vždyť času zbývá málo začíná nová epopej.
R:
Report lyrics
Metropolis (2000)