.

Elizabeth Lyrics

Jako černá orchidej vždy k ránu uvadáš
noci plné temných tanců; píseň nepoznáš
nahé tělo vzýváš rudou koupelí
temné tóny varhan věže hradu hlídají
[Ref 2x]
Elizabeth - tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá
Elizabeth - jsi hledaná, milovaná

Zrozená jsi v horách temné Transylvanie
moc a křídla draků ve tvých žilách koluje
prastarý národ, který zrodil sestru svou
jsi jeho bílé svědomí; dcera temnot kráčí tmou
[Ref 2x]

Jméno je tvým štítem a domov sklepením
chladný kámen náhrobkem; jen jméno tvé, nic víc
moc a síla věčná, co se v krvi ukrývá
pokořené vrásky času v tváři nepoznáš
[Ref 2x]
Report lyrics