.

Psycho Lyrics

Hej mistr Psycho, do noci křik
vidění barev měsíce křik
Ztracený soucit polovic tváře
mění se čísla dny kalendáře
Psycho
Hej mistr Psycho ocele nůž
a tvoje chvíle přichází už
svědomí ztratil, zpocená tvář
psychycký dvojník, najatý lhář
Psycho
Hej mistr Psycho, kdo ti dal jméno
slepota noci je tvou doměnou
falešný přelud siluet stín
jsi padlý anděl, ztracený syn
Psycho

Hej mistr Psycho, otázek klíč
ztracená vášeň kožený bič
ulice dýchá, zrychlený tep
vždycky jsi říkal tak dnes naposled
Psycho
Report lyrics