.

Markýza z obrazu Lyrics

Noc pokořenou máš, z obrazu promlouváš
Zlomené časy dnů, a utajených snů
Ve věži zřícenin, zapomenutých chvil
Tvá ústa dotyk jsou, stala ses legendou
Tvůj pohled ledový, znáš tajemství všech dní
Když v noci procitáš, ke hvězdám promlouváš
Na křižovatkách cest, uvidím tvůj tanec
Ty barvy noci znáš, já vím, ty mi dávej, nám

Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál
Markýzo z obrazu, v šatech z drahokamů
Ty zjevuješ se nám, k obrazu promlouvám
Jak slepé chodby dnů, a utajených snů
Tvá ústa dotyk jsou, já vím, ty mi dávej, nám

Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál
Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál
Markýzo z obrazu
Report lyrics