.

Hiwaga Lyrics

Anong lihim ang dala ng
ihip ng hangin
Unang langhap ng simoy
Na nagbibigay buhay sa akin
Iba't ibang kulay
Iba't ibang mukha
Iba't ibang daan tungo sa hiwaga

Ang sikat ng araw
ay k**ikinang
Sa pagusbong ng
bungang sinisinagan
Malawak na dagat
galing sa ulan
Buhay ay parang
matarik na hagdan
Kay daming umaasa
Maraming lumuluha
Mahaba ang daan tungo sa hiwaga
Unang yakap ng iyong ina
Unang luha ng iyong mata
Unang salta na nabigkas
Unang hakbang ng iyong paa
Unang patak ng iyong dugo

Paalam na sa iyo
Report lyrics
Serve in Silence (1999)