.

Bitiw Lyrics

Tama walang laglagan
At sama-samang hanapin ang liwanag
At tayo'y magpapaalon sa isang daluyong
Na maghahatid sa atin
Sa isang mahabang panaginip
'Di na hihinto
[Chorus 1]
'Wag kang bibitiw bigla
'Wag kang bibitiw bigla
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

Teka, kaya ba natin 'to
Kung hindi na'y aakayin ka't
Itatayo 'yun-'yon
Kaya hanggang ngayon
Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy
[Repeat chorus 1]

[Chorus 2]
'Wag kang bibitiw bigla
Pikit ang 'yong mga mata
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit
Ating tinig, ating himig
Abot langit
Heto na tayo (heto na tayo) 2x

[Repeat chorus 1 & 2]

Heto na tayo (heto na tayo) 3x
Report lyrics