.

Cry Cry Cry Lyrics

มองฟ้า เมฆครึ้มสีหม่น
รักที่ร่วงหล่น กับฝนที่ประปราย
คิดถึงวันเก่า สองเราเปียกปอน
ท่ามกลางสายฝนโปรยอ่อน
และเธอกับฉันสัมผัสกัน
ช่วงเวลาที่เหมือนเคยอยู่ในฝัน
จ้องมองดูสายฝนพรำเหลือ
อยู่กับวันที่สายไป นั่งมองดูฟ้าคิดถึงเธอ
ฉันก็จะเอาแต่ CRY CRY CRY CRY CRY CRY
ในวันที่ฝนโปรย เหม่อมองดูฟ้าร้องไห้
ฉันก็จะเอาแต่ CRY CRY CRY CRY CRY CRY
ในวันที่ฝนพรำคือวันที่ฉันไม่มีเธออีกต่อไป

แต่เวลาก็หมุนวนอยู่อย่างนั้น
และใจฉันเหงาเหลือเกินทุกคราว
ที่มองดูฝนพรำ ยิ่งทำให้ฉันคิดถึงเธอ

ฉันก็จะเอาแต่ CRY CRY CRY CRY CRY CRY
ในวันที่ฝนโปรย เหม่อมองดูฟ้าร้องไห้
ฉันก็จะเอาแต่ CRY CRY CRY CRY CRY CRY
ในวันที่ฝนพรำคือวันที่ฟ้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
Report lyrics