.

b***erfly Lyrics

ผีเสื้อตัวหนึ่งไม่สวยงามเท่าไหร่
บางส่วนของปีกก็ขาดหายไป
และแรงโน้มถ่วงไม่เคยช่วยอะไร
แต่ผีเสื้อยังบินไปตามหัวใจ
และฉันเฝ้ามองมันอยู่อย่างนั้น
สะท้อนตัวฉันที่เป็นอย่างนี้
ชีวิตที่ฉันเผชิญและมีอยู่

วงล้อมมืดมนที่หมุนฉันอยู่
กรงล้อมกว้างใหญ่ที่ฉันไม่รู้
ความสมบูรณ์แบบอาจเป็นคำตอบ
คือแผลในใจที่ช่างลวงหลอก

ผีเสื้อเฝ้ามองฉันอยู่อย่างนั้น
กับคำถามมากมายในตาของมัน
สุดท้ายมันมองที่ปีก
แล้วบอกกับฉันว่า
เราต่างมีพรุ่งนี้ที่รอเราอยู่เหมือนกัน
และวันนี้ที่รั้งเราไว้เช่นกัน
ด้วยอดีต ปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน

บาดแผลมากมายที่เรานั้นมี
สุขทุกข์มากคราวเป็นเพียงสายลม
ที่จะผ่านเข้ามา และจะจากไปไม่นาน
ผีเสื้อเฝ้ามองฉันอยู่อย่างนั้น
กับคำถามมากมายในตาของมัน
สุดท้ายมันมองที่ปีก
แล้วบอกกับฉันว่า

เราต่างมีพรุ่งนี้ที่รอเราอยู่เหมือนกัน
และวันนี้ที่รั้งเราไว้เช่นกัน
ด้วยอดีต ปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน

บาดแผลมากมายที่เรานั้นมี
สุขทุกข์มากคราวเป็นเพียงสายลม
ที่จะผ่านเข้ามา และจะจากไป....ไม่นาน
Report lyrics