.

Ooh! Lyrics

เธอ...เธออีกแล้ว ที่มารบมากวนหัวใจ
จะไปไหนเจอใครมากมาย ทำไมมันมอง..หาแต่เธอ
ไม่ว่าอยู่ อยู่ที่ไหน ใจดวงนี้ยังคงละเมอ
หลับตาฝันก็ยังพบเธอ ก็มีแต่เธอ Oww.....
ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง

เรื่องอื่นไม่ค่อยสน ไม่อยากรู้เรื่องคนทั่วไป
อยากจะรู้เรื่องเธอนั่นไง จะทำยังไง Oww.....
ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง
ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง

Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว.. แปลกจริง... คิดถึงเธอจัง
Report lyrics