.

ทุ่งสีดำ Lyrics

ม่านฝนที่โปรยมา เก็บออมเรื่องในตาวันนั้น
มองไกลที่ปลายทุ่งสีดำ ที่ฝังเรื่องทรงจำในนั้น
ลมที่โอบประคองภาพเรากลับมา
และคำสัญญาก็เป็นได้เพียงแค่เสียง
ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้
ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น
ในทุ่งสีดำ ภาพเธอ-ฉัน ไม่เคยลากจากฉันไป...

ลมที่โบกประโคมภาพเธอกลับมา
และวันเวลาก็ทำได้เพียงตอกย้ำ
ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้
ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น
ในทุ่งสีดำ ภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจาก...

ฉันถูกคลื่นน้ำตาจมลงตอนนี้
ด้วยเหตุจากรักที่มากมายในวันก่อนนั้น
ในทุ่งสีดำ ภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจากฉันไป...

ภาพเหล่านั้น ไม่เคยเลือนจากฉันไป...
Report lyrics