.

t**ania Lyrics

En klang av små fioler
går svag som susning i hassel och björk,
och månen på ängarna skiner,
men skogen är midnattsmörk.
Det skymtar, det svävar som böljande hår,
det dansar på yra eteriska tår.
Ti ta! t**ania!
(Mmmm)
Det skymtar som barmar och halsar,
det lyfter släp som silke och flor,
det vajar, det viftar och valsar
i nätta, bevingade skor.
Vem är det, som håller sin vindlätta bal
vid midnattens timme i månsilversal?
Ti ta! t**ania!
Ti ta! t**ania!
[ENGLISH]
9. t**ania

A sound as of violins singing,
Or in birch and hazel the lisping breeze:
Bright moonlight the meadows enringing,
Night´s blackness under the trees:
And waving tresses and glimpses fleet
Of fairies tripping and flying feet -
Ti ta! Ti ta! Ti ta!
And a vision of white b****** gleaming,
And silk skirts twirling and gauzy hues,
And swaying and swinging and streaming,
And ripple of light-winged shoes.
Who is She that holdeth her aëry ball
At midnight´s hour in this moon-white hall?
Ti ta! Ti ta! t**ania!
Report lyrics