.

Zapis o zemlji Lyrics

Pitao tako jednoga, vrli pitac neki
A tko je ta, šta je ta da prostiš
Gdje li je ta, odakle je ta, kuda je ta bosna rekti
A zapitani odgovor njemu hitan tad da dade
Bosna da prostiš jedna zemlja imade
I posna i bosa, da postiš
I hladna i gladna
I ktomu još da prostiš - prkosna
Report lyrics
Modra rijeka (1978)