.

Modra rijeka Lyrics

Niko ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano
Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam
I jos dalje i jos gore
Preko gorkih preko mornih
Preko gloga preko drace
Preko zege preko stege

Preko s***nje preko sumnje
Iza devet iza deset
I jos dublje i jos jace
Iza s***nje iza tmace
Gdje pjetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga
I jos hude i jos lude
Iza uma iza boga

Ima jedna modra rijeka
Siroka je duboka je
Sto godina siroka je
Tisuc ljeta duboka jest
O duljini i ne sanjaj
Tma i tmusa neprebolna
Ima jedna modra rijeka
Ima jedna modra rijeka

Ima jedna modra rijeka
Valja nama preko rijeke
Report lyrics
Modra rijeka (1978)