.

Sve ove godine Lyrics

Jedna mala pjegava plava
Ne da mi mira
Kad je sretnem hoće nešto da mi da
Kad je pitam što bi mi dala
Neće da kaže
Samo klimne glavom kao da bi dala sve

Idi mala, idi što prije
Još si mlada, vrijeme ti nije
Bježi mala prije no što padne noć

Sve ove godine dala bi za jednu noć
Al' mene nikad ne bi imala
Jer ja moram drugoj poć'
Jedna mala pjegava plava
Ne da mi mira
Kad je sretnem hoće nešto da mi da

Kad je pitam što bi mi dala
Neće da kaže
Samo klimne glavom kao da bi dala sve
Idi mala, idi što prije
Još si mlada, vrijeme ti nije
Bježi mala prije no što padne noć

Sve ove godine dala bi za jednu noć
Al' mene nikad ne bi imala
Jer ja moram drugoj poć'
Jer ja moram drugoj poć'
Report lyrics