.

Saksenland Lyrics

Saksen, smeed de stammen samen
Verbind de broeders met hun bloed
Op hen is nu de eed gezworen
Van broederschap en heldenmoed
Omringd door vuur en een regen van pijlen
Verblind door de haat die in ons brandt
Saksenzonen geven hun leven en sterven voor het Saksenland
Wij heffen de hoorn en zullen dan drinken
Op hen die vielen in 't vijandsland
Van heinde en ver zijn wij gekomen
En keren nu terug naar het Saksenland

De speer bepaald het doel der doden
Aanvang van het bruut geweld
Het Saksisch volk zal zegevieren
Het Godenoordeel is geveld
De plek waar eens den oorlog voerde
Ligt nu angstaanjagend stil
Op het veld waar helden vielen
Voltrokken wij de Godenwil

Saksenland
In wouden en weiden
Saksenland
In al hun pracht
Saksenland
De zonen strijden
Saksenland
Een land dat wacht
Saksenland
Door Goden gegeven
Saksenland
Geef ons moed
Saksenland
Door vijand omgeven
Saksenland
Voor u ons bloed

Ik keerde terug van menig veldslag
Het schild nog altijd in de hand
Het zwaard is in de strijd gebroken
Broeders vielen door vijands hand
Warm verwelkomd door de vrouwen
Schoonheid streelt de ogen weer
Het Saksisch volk zal eeuwig heugen
Zij die vielen voor hun heer

Saksenland
In wouden en weiden
Saksenland
In al hun pracht
Saksenland
De zonen strijden
Saksenland
Een land dat wacht
Saksenland
Door Goden gegeven
Saksenland
Geef ons moed
Saksenland
Door vijand omgeven
Saksenland
Voor u ons bloed
In het land der Saksen, zie ik mijn broeders
In het land der Saksen, daar ligt mijn hart
In het land der Saksen, liggen mijn wortels
In het land der Saksen, daar ligt ooit mijn graf

Saksen, smeed de stammen samen
Verbind de broeders met hun bloed
Op hen is nu de eed gezworen
Van broederschap en heldenmoed
Omringd door vuur en een regen van pijlen
Verblind door de haat die in ons brandt
Saksenzonen geven hun leven en sterven voor het Saksenland

Wij heffen de hoorn en zullen dan drinken
Op hen die vielen in 't vijandsland
Van heinde en ver zijn wij gekomen
En keren nu terug naar het Saksenland
_____________________________________________
Saxnot, forge the tribes together
Bind the brother with their blood
To him the oath is now sworn
For brotherhood and heroes courage
Surrounded by fire, in a rain of arrows
Blinded by hatred that rages within us
Saxonsons give their lives
And die for the Saxonland

We raise the horn and then shall drink
To those who fell in enemy land
From far and wide we came
And now we return to the Saxonland

The spear determins the goal of the dead
Start of brutal violence
The Saxon folk will prevale
The judgement of the gods has been made
The place where once raged war
Is now frightenly quite
On the fields where heroes fell
We execute the gods their will

Chorus:
Saxonland - Your woods and moors
Saxonland - In all their beauty
Saxonland - Your sons battle
Saxonland - The land that awaits
Saxonland - Given by gods
Saxonland - Give us the courage
Saxonland - Surrounded by enemies
Saxonland - For you our blood

We now return from many a battlefield
Shields still in our hand
The sword is broken in battle
When brother fell by enemies hand
Warm welcome by the women
Their beaurty carreses eyes once more
The Saxon folk will for ever remember
Those who fell for their honour
Report lyrics