.

Koning Radboud Lyrics

Radboud de koning van 't vrije Friese land
Was de gesel van het noorden en de schrik van elke Frank
Hij maakte hun kerken met de Friese grond gelijk
Tot Keulen en de Schelde strekte eens zijn machtig rijk
Wulfram de christen die hem bekeren wou
Beloofde hem de hemel als hij hem dopen zou
Doch met een been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel
Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel

Trek uw zwaard
Blaas de hoorn
Thans ontwaakt
Radbouds toorn

Volk van het noorden, de eenheid maakt ons sterk
Ingwaz zonen knielen niet voor Franken of de kerk
Nog altijd verhaalt men van zijn verworven faam
Verweeuwigd door zijn heldenmoed is Koning Radbouds naam

De Franken en het christendom had deze man gestuit
Zijn laatste adem blies hij in een heidens Friesland uit
Volgens christenen verdoemd, maar dat was niet het geval
Want Radboud en de zijnen vieren feest in Wodan's hal

Trek uw zwaard
Blaas de hoorn
Thans ontwaakt
Radbouds toorn

Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw

Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw

Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw
_______________________________________________
Radboud, king of the free Frisian land
Was the scourge of the north and the terror of every Frank
He levelled their churches with the Frisian soil
To Cologne and Schelde reached his once mighty empire
Wulfram, the christian, who wanted to convert him
Promised him the heaven if he would baptise him
Only with just one legg in the pond the Frisian ruler changed his mind quickly
Loyal to his kin he'd rather go to hell

Chorus:
Draw your swords
Blow your horn
Presently awakes
Radboud's wrath

Folk of the north, the unity makes us strong
Ingwaz' sons don't kneel for Franks of church
Still people tell of his obtained fame
Immortalized by heroism is King Radbouds name

The Franks and christianity came across this man
His last breath he drew in a heathen Frisian land
According to christians d***ed, but that was not what was the case
Because Radboud and akin now feast in Woden's hall

Rather dead than slave - Honour thy ancestors
Rather dead than slave - Stay loyal to thy brethern
Rather dead than slave - Honour thy fatherland
Rather dead than slave - Stay loyal to the gods
Report lyrics