.

Punishment Lyrics

abai ta seimeikagaku no matsuro
kazu reta tsubasa no iro kagerou

saigen f**anou
tairyuu zu no kioku
nagare ta jikan
hadaka no shinzou
maisou you no hyoujou
yaka reta denshou
rasenjou no zero
wasure ta hito
Report lyrics
Termination (2007)