.

(Teenage) Disaster Lyrics

Tsuki no kage hoshi no umi nagisa ni aru machi
Suna ni kokoro umeru tokoro
Zutto mite iru kodomo
Ame
Nomihoseba tetsu no aji ga s****
Soko ni sumu to daremo ga
Nibuku hikaru namida nagasu rashii
Tsuki no kage hoshi no umi nagisa ni aru machi
Suna ni kokoro umeru tokoro
Zutto mite iru kodomo
Ame
Nomihoseba tetsu no aji ga s****
Soko ni sumu to daremo ga
Nibuku hikaru namida nagasu rashii
In the shadow of the moon is a sea of stars, and along the beach there is a town
It's a place to bury your heart in the sand
While the children look on
If you drink the rain
It tastes like iron
And they say everyone who lives there
Sheds lackluster tears
In the shadow of the moon is a sea of stars, and along the beach there is a town
It's a place to bury your heart in the sand
While the children look on
If you drink the rain
It tastes like iron
And they say everyone who lives there
Sheds lackluster tears
Report lyrics