.

Tsumitsukuri Na Nikui Yatsu Lyrics

sharewoyose! Ahounasenjyouba
byosoukousou kabuwasagesouba
dansai no STANDING sairaino BODY
kishouno SPADE saiwaisoudeawa CITY
saikouabarete BE BOPPED saresouda
kanekosensei! Awagashinisouda
tatakaino STUDY kangaeru BUNNY
saiaino DADA? Tensaigakuninari CRAZY
Report lyrics