.

Onde a victoria agarda Lyrics

Canso tras unba noite á espreita
Entre as rochas que arrendan os temores
A néboa agarima a miña faciana
Mentres lembro os laios de amarga inquedanza
A fraga nos acolle con calada maxestunsidade
As tebras arrodean a miña coraxe
Os máxicos simbolos que me protexen
Asprestan o meu aceiro cara o silencio
O sangue mergulla o meu calmo sorrir
Mentres ollo cara os corpos sen sombra
O corvo guia a miña ialma
Cara o circulo infinito onde a victoria agarda.
Report lyrics
Cantares das loitas esquecidas (2010)
Badaladas funerais no esmorecer da lúa O espertar do Xerión A alquímica dexeneración da ialma Onde a victoria agarda Nas verdes fragas de Amh-Ghad-Ari Cantares das loitas esquecidas Morte na iauga Loitas na néboa Pvtrefacta anima nostra