.

Om regnbågen materialiserades Lyrics

En daggvuren gryningshimmels disiga bud
tjänar som arlaregnets segel.
Till soleld begnistrar dess mantelskrud,
och var droppe bildar en spegel.
Som länkas mot en rymd i bågad ström,
ett draperi som i bjärta kulörer sprakar.
Skänkt ifrån molnkaravaners purpurdröm,
lika mystisk som modermörkrets drakar.
Vad skedde om skapnaden blevo solid,
en bro över svindeldjupa avgrunder?
Förgrenad vid galaxens gömda lid
och stjärnhimlens brinnande lunder?
Skulle vi gå längs bågen tunn
som vattenreflexerna fogar? (mot jordens grund)
Ösa vår visdom ur sagans brunn,
försjunkna i kosmiska skogar? (i en euforisk blund)

Prålande grann
den tunna materian, genomstrålas.
I solskensljus den funnit sin själ,
i vattenrök sitt kärl.
Väsenfylld,
av vädrets makt förgylld, nyanser målas.
Diffusa konturer mitt hjärta när
och fyller ett fjärilslätt begär.

Jag välkomnar dig, sjufärgade dynasti.
Som lindrar min ångest, min inre elegi.

Prålande grann
den tunna materian, genomstrålas.
I solskensljus den funnit sin själ,
i vattenrök sitt kärl.
Väsenfylld,
av vädrets makt förgylld, nyanser målas.
Diffusa konturer mitt hjärta när
och fyller ett fjärilslätt begär.
Translation:

If the rainbow materialized

A dew-worn dawnheavens hazy call
serves as the earlyrains sail.
To sunfire sparkles it's cloak-dress,
and each drop forms a mirror.
Which links against a s***e in bowed stream,
a drapery which in shining colours sparkles.
Given from cloudcaravan's purpledream,
just as mysterious as the dragons of the motherdarkness.

What happened if the shape was to be solid,
a bridge over swindle-deep abysses?
Connected by the hidden hill of the galaxy
and the burning --- of the starheaven?
Should we walk along the thin bow
which the water-reflexes connects? (against the foundation of the earth)
Pour our wisdom from the well of the stories,
---sunk in cosmic woods? (in a euphoric sleep)
--- nice
the thin materia, is beamed through
In sunshinelight it has found it's soul
in watersmoke it's vessel.
Beingfilled,
Gilded by the power of the weather, shades are painted.
Diffuse contoures is nearing my heart
and fills a b***erfly-light need.

I welcome you, seven-coloured dynasti.
Which eases my agony, my inner elegy.

--- nice
the thin materia, is beamed through
In sunshinelight it has found it's soul
in watersmoke it's vessel.
Beingfilled,
Gilded by the power of the weather, shades are painted.
Diffuse contoures is nearing my heart
and fills a b***erfly-light need.
Report lyrics