.

Naturens galleri Lyrics

En grottmyning gapar mörk och dyster
I bergsidans stenstruktur
Vid glimmerschiffrets lyster
Min blick fästs vid dess arkitektur
Där lurar urtidsmakter
Viljekraften i en källrännil
Som störtar ned mot djupa schakter
Och sköljer ådrad spårfossil
Vad helst min blick begrunnar
Blåser dess skönhet sinnet i svall
Som en underjordisk måne kall
Bländar en bergkristall
Breda sprickors giriga munnar
Är portaler till jordens märg
Kringränd av malmrik färg
En ateljé i dunkelt berg

Längs trånga gångar mot djupets hjärta
Som utsiras av metaller bjärta
I bilder, fulländad estetik
Droppstensskulpterade gestalter
Skrinlagda i tryggt förvar
Formade i hällars spalter
Över rännilen spegelklar
Naturens galleri
Är likt en fantasi
Och mystikens l***gård och boning
Naturens galleri
Vederkvickelsens trolska utopi

A cave-opening gapes dark and gloomy
In the stone structure of the mountainside.
By the l***re of the glimmering slates
My look is fastened by it's architecture.
There lurks primordial forces
The power of will in a source-runnel
Which plunges down towards deep shafts
And rinses veined spoor-fossile.

Wherever my look ponders on
it's beauty blows the mind in swell
Like a cold underground moon,
blending a mountain crystal.
Wide cracks' greedy mouths
Are portals to the marrow of the earth.
Sourrounded by ore-rich colour,
a studio in an obscure mountain.
Along narrow passages towards the heart of the depths
That are adorned by gaudy metals
In images of perfect beauty
Dripstone-sculptured shapes
casket-laid in safe keep
Formed in the columns of the rocks
Over the runnel mirror-clear.

Nature's gallery
Is like a fantasy,
and the mystic's paradise and dwelling
Nature's gallery
The refreshment's trollish utophy
Report lyrics